SVAŘOVÁNÍ Šmíd Antonín - poradenská činnost

Kremnická 3031/11, Záběhlice 141 00 Praha Hlavní město Praha

Web: www.smid-svarovani.cz
IČO: 64920453
Email: antonin.smid@email.cz
Mobil: +420 777 647 944 - pan Ing. Šmíd

Provozní doba

Dle telefonické domluvy

Sociální sítě

Kategorie

Na základě zkušeností z praxe, vydaných a platných oprávnění nabízím v oboru svařování :

Kvalifikace svářečů

 • ve svářečské škole schválené dle TP A 121 vést kursy svářečů dle TP A 125, TP A 216, TP A 210 a TP A 215 České svářečské společnosti CWS ANB
 • ve svářečské škole schválené dle TP A 121 vést kursy svářečů dle TP A 125 České svářečské společnosti CWS ANB a nebo v organizaci, vést kurzy svářečských operátorů/seřizovačů podle TP A 133 a kurzy pro zaškolení pracovníků ve smyslu ČSN 05 0705 a TP A 124 České svářečské společnosti ANB podle potřeb organizace. U závěrečných zkoušek zaškolených pracovníků předsedou zkušební komise
 • ve svářečské škole schválené dle TP A 121 České svářečské společnosti ANB a nebo v organizaci,doškolovat a přezkušovat zaškolené pracovníky a svářeče z bezpečnostních předpisů ( ČSN 05 0601, ČSN 05 0610, ČSN 05 0630, ČSN 05 0650 apod. ) ve smyslu Vyhlášky MV č.87/2000 Sb.,§3, odst. 10d, ČSN 05 0705 a TP A 034 České svářečské společnosti CWS ANB.
 • doškolovat a přezkušovat zaškolené pracovníky a svářeče z bezpečnostních předpisů (ČSN 05 0601, ČSN 05 0610, ČSN 05 0630, ČSN 05 0650 apod.) ve smyslu Vyhlášky MV č.87/2000 Sb.,§3, odst. 10d, 5 0705, TNŽ 05 0715, TN MHD 05 0715 Českých drah a Sdružení dopravních podniků ČR
 • zajištění kursů svářečů ve svářečské škole podle ČSN EN 287-1, ČSN EN ISO 9606-., ČSN EN 1418, ČSN 05 0705, TNŽ 05 0715, TN MHD 05 0715
 • zajištění doškolení a přezkoušení svářečů s oprávněním ke svařování podle norem ČSN EN 287-1, ČSN EN ISO 9606-., ČSN EN 1418, ČSN 05 0705, TNŽ 05 0715, TN MHD 05 0715

Svářečský dozor

 • podle požadavků ČSN EN ISO 14731; ČSN EN ISO 3834-2 a 3; ČSN EN 1090-2,3; ČSN EN 15085, předpisu ČD V 95/5, předpisu SŽDC S 3/5, předpisu MHD V 4/2, předpisu MHD T 1/2, předpisu DP C 1/1, předpisu DP T 1/1, specifikace zákazníka
 • v resortu dopravy
 • osoba odborně způsobilá k provádění revizí (revizní technik svařování)
 • osoba odborně způsobilá k provádění prohlídek a zkoušek příslušných určených technických zařízení (inspektor svařování a defektoskopie)

Certifikační činnost

 • příprava certifikace podle ČSN ISO 9001 a 2, ČSN EN ISO 3834, ČSN EN 1090, ČSN EN 15 085
 • zajištění certifikace

Ostatní

 • vypracování
 • technologických postupů svařování
 • odborných posudků
 • WPS
 • zajištění
 • schválení WPQR (WPAR)
 • mechanických zkoušek
 • dodávek svařovacích materiálů

Odeslat poptávku nebo dotaz

4+5=
(kontrola proti robotům)